Akara Akam (My Destiny) Pt.1

Inspirational Igbo Gospel music by Sis. Joy and Blessed Samuel Chinyeremaka: Akara Akam Tracks: Ajula Okwu Odukoro Si Mma Chukwu Oma Onfe Mneri Ihe Ji Nekele...